จากการสำรวจความพร้อมในการจัดการเรียนรู้ทางไกลของนักเรียน

จากการสำรวจความพร้อมในการจัดการเรียนรู้ทางไกลของนักเรียนโรงเรียนมุสลิมสันติธรรมมูลนิธิ พบว่า

มูลนิธิโต๊ะครูฮัจญียะโกบ สุมาลี ร่วมกับ มูลนิธิมุสลิมสันติธรรมมูลนิธิ

มูลนิธิโต๊ะครูฮัจญียะโกบ สุมาลี ร่วมกับ มูลนิธิมุสลิมสันติธรรมมูลนิธิ จัดทำโครงการ ซากาตเพื่อน้องผู้ยากไร้

ประกาศ สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19

สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ทำให้โรงเรียนไม่สามารถเปิดเรียนได้ตามปกติเหมือนทุกปี ในขณะที่ทางโรงเรียนมีความจำเป็นต้องจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามที่หลักสูตร

ขอบคุณอัลลอฮ์ที่ทำให้ขยายเวลาเปิดเรียนออกไป

ขอบคุณอัลลอฮ์ที่ทำให้ขยายเวลาเปิดเรียนออกไปถึงเดือน ก.ค. ทำให้ทางโรงเรียนมีเวลาเพื่อปรับเปลี่ยน ซ่อมแซมอาคารเรียน และภูมิทัศน์ตามจุดต่าง ๆ เพื่อรอลูก ๆ กลับเรีบนรู้อย่างมีความสุขที่นี่