ขอบคุณอัลลอฮ์ที่ทำให้ขยายเวลาเปิดเรียนออกไป

ขอบคุณอัลลอฮ์ที่ทำให้ขยายเวลาเปิดเรียนออกไปถึงเดือน ก.ค. ทำให้ทางโรงเรียนมีเวลาเพื่อปรับเปลี่ยน ซ่อมแซมอาคารเรียน และภูมิทัศน์ตามจุดต่างๆ เพื่อรอลูกๆ กลับมาเรียนรู้อย่างมีความสุขที่นี่