โรงเรียนมุสลิมสันติธรรมมูลนิธิ ขอขอบคุณ ผศ.ดร.สิริพร สมบูรณ์บูรณะ

โรงเรียนมุสลิมสันติธรรมมูลนิธิ ขอขอบคุณ ผศ.ดร.สิริพร สมบูรณ์บูรณะ ที่ได้นำ คณะอาจารย์ประจำหลักสูตรภูมิภาคศึกษา ม.วลัยลักษณ์เข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้

จากการสำรวจความพร้อมในการจัดการเรียนรู้ทางไกลของนักเรียน

จากการสำรวจความพร้อมในการจัดการเรียนรู้ทางไกลของนักเรียนโรงเรียนมุสลิมสันติธรรมมูลนิธิ พบว่า

มูลนิธิโต๊ะครูฮัจญียะโกบ สุมาลี ร่วมกับ มูลนิธิมุสลิมสันติธรรมมูลนิธิ

มูลนิธิโต๊ะครูฮัจญียะโกบ สุมาลี ร่วมกับ มูลนิธิมุสลิมสันติธรรมมูลนิธิ จัดทำโครงการ ซากาตเพื่อน้องผู้ยากไร้

ประกาศ สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19

สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ทำให้โรงเรียนไม่สามารถเปิดเรียนได้ตามปกติเหมือนทุกปี ในขณะที่ทางโรงเรียนมีความจำเป็นต้องจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามที่หลักสูตร

ขอบคุณอัลลอฮ์ที่ทำให้ขยายเวลาเปิดเรียนออกไป

ขอบคุณอัลลอฮ์ที่ทำให้ขยายเวลาเปิดเรียนออกไปถึงเดือน ก.ค. ทำให้ทางโรงเรียนมีเวลาเพื่อปรับเปลี่ยน ซ่อมแซมอาคารเรียน และภูมิทัศน์ตามจุดต่างๆ เพื่อรอลูกๆ กลับมาเรียนรู้อย่างมีความสุขที่นี่

MENU