คณะครูระดับอนุบาลและประถมศึกษา นำนักเรียนที่มีสิทธิ์รับซะกาต จำนวน 98 คน

คณะครูระดับอนุบาลและประถมศึกษา นำนักเรียนที่มีสิทธิ์รับซะกาต จำนวน 98 คน ไปรับทุนซะกาตจำนวนทุนละ 1,000 บาท ณ อาคารห้องประชุมสันติ ฝั่งมัธยม โดยเงินดังกล่าวได้ดำเนินรวบรวมและจัดสรร โดย มูลนิธิโต๊ะครูฮัจญียะโกบ สุมาลี

ขอพระองค์ทรงตอบแทนทุกท่านที่ร่วมบริจาคเงินผ่านมูลนิธิโต๊ะครูฮัจญียะโกบ สุมาลี