ขอบคุณอัลลอฮ์ที่ทำให้ขยายเวลาเปิดเรียนออกไป

ขอบคุณอัลลอฮ์ที่ทำให้ขยายเวลาเปิดเรียนออกไปถึงเดือน ก.ค. ทำให้ทางโรงเรียนมีเวลาเพื่อปรับเปลี่ยน ซ่อมแซมอาคารเรียน และภูมิทัศน์ตามจุดต่าง ๆ เพื่อรอลูก ๆ กลับเรีบนรู้อย่างมีความสุขที่นี่

ขอดุอาอ์ให้ปีนี้เป็นจุดเริ่มต้นในการเปลี่ยนแปลงของสันติธรรม งานชิ้นแรกที่เริ่มทำ เปลี่ยนพื้นอาคารเรียน อาคาร 5 จากพื้นขัดมัน เป็นพื้นหินขัด
รอติดตามการเปลี่ยนแปลงลำดับต่อไป

ขอให้ทุกคนช่วยกันดุอาอฺให้อัลลอฮ์ประทานความง่ายดาย ความสำเร็จ และความบารอกะฮ์ในการเปลี่ยนแปลงเพื่อนำพาสันติธรรมไปสู่สถาบันการศึกษายุคศตวรรษที่ 21