โรงเรียนมุสลิมสันติธรรมมูลนิธิ ขอขอบคุณ ผศ.ดร.สิริพร สมบูรณ์บูรณะ

โรงเรียนมุสลิมสันติธรรมมูลนิธิ ขอขอบคุณ ผศ.ดร.สิริพร สมบูรณ์บูรณะ ที่ได้นำ คณะ
อาจารย์ประจำหลักสูตรภูมิภาคศึกษา ม.วลัยลักษณ์ เข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อสร้าง
ความร่วมมือในการพัฒนาครูและนักเรียน อีกทั้งร่วมกันทำวิจัยหัวข้อ การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐานฯ อีกทั้ง ขอบคุณ ผู้บริหารโรงเรียนอัลมูวาฮิดีน ร.ร.มัดร่อซาตุลอูลูมิดีน และ ร.ร พัฒนศาสตร์ ที่มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้