ประกาศ โรงเรียนมุสลิมสันติธรรมมูลนิธิ

ประกาศ โรงเรียนมุสลิมสันติธรรมมูลนิธิ เรื่อง การมารับหนังสือเรียนภาคสามัญ
ปีการศึกษา 2563

หมายเหตุ
1. สำหรับ นักเรียน หรือผู้ปกครองที่อยู่ในจังหวัดนครศรีธรรมรสช ให้มารับก็ได้ตามเวลาที่กำหนด
2. สำหรับ นักเรียนที่อยู่ต่างจังหวัดให้ติดต่อครูประจำชั้น เพื่อที่จะได้ส่งหนังสือเรียนทางบริษัทขนส่ง และนักเรียนเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการขนส่งครับ