มูลนิธิโต๊ะครูฮัจญียะโกบ สุมาลี ร่วมกับ มูลนิธิมุสลิมสันติธรรมมูลนิธิ

มูลนิธิโต๊ะครูฮัจญียะโกบ สุมาลี ร่วมกับ มูลนิธิมุสลิมสันติธรรมมูลนิธิ จัดทำโครงการ ซากาตเพื่อน้องผู้ยากไร้ ทำหน้าที่เป็นผู้ประสานเพื่อขอรับเงินซากาตของพี่น้องทุกท่าน เพื่อจัดสรรเป็นทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนมุสลิมสันติธรรมมูลนิธิที่มีสิทธิรับซากาต ซึ่งเป็นโครงการที่ทางมูลนิธิได้ดำเนินการ
มาอย่างต่อเนื่องตลอด 3 ปี และได้รับความช่วยเหลือจากพี่น้องเป็นอย่างดี
جزاكم الله خيرا
ขอดุอาอฺให้อัลลอฮ์​ตอบแทนในความดีของท่าน