ประกาศ สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19

ประกาศ โรงเรียนมุสลิมสันติธรรมมูลนิธิ
เรื่อง การลงทะเบียนเรียนออนไลน์ระดับมัธยมศึกษา

สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ทำให้โรงเรียนไม่สามารถเปิดเรียนได้ตามปกติเหมือนทุกปี ในขณะที่ทางโรงเรียนมีความจำเป็นต้องจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามที่หลักสูตรกำหนดภายใต้ข้อกำหนดของสถานการณ์การแพร่ระบาด ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันปัญหาดังกล่าวทางโรงเรียนจึงต้องดำเนินการตามคำสั่งของกระทรวงศึกษาธิการ อย่างเคร่งครัด ดังนี้
๑.เปิดสอนออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ ๑๘ พ.ค.๒๕๖๓ เป็นต้นไป
๒.เปิดเรียนอย่างเป็นทางการ ๑ ก.ค.๒๕๖๓

และเพื่อให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปตามปกติทางโรงเรียนจึงขอให้นักเรียนหรือผู้ปกครองดำเนินการ ดังนี้

๑.ให้นักเรียนหรือผู้ปกครองเข้าไปตรวจสอบรายชื่อได้ตามลิงค์ด้านล่าง

ลิ้งตรวจสอบรายชื่อนักเรียนพร้อมห้องเรียน

https://docs.google.com/…/1DxOsxHscR9SoJuRsa65VLDppGt…/edit…

๒. ให้นักเรียนหรือผู้ปกครองลงทะเบียนเรียนออนไลน์ภายในวันที่ ๑๐ พ.ค. ๒๕๖๓ ตามลิงค์ด้านล่าง
https://docs.google.com/…/1FAIpQLSdUHXrTVGtmDcnsYz…/viewform

หลังจากนั้นทางโรงเรียนจะปิดระบบเพื่อตรวจสอบข้อมูล อีกครั้ง