ผู้บริหารโรงเรียน

นายนิรันดร์ สุมาลี
ประธานกรรมการมูลนิธิและผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต


นายชากีรีน สุมาลี
ผู้จัดการ,รองผู้อำนวยการ


นายนพรัตน์ สุมาลี
ผู้อำนวยการ