ผู้บริหารโรงเรียน

นายนิรันดร์ สุมาลี
ประธานกรรมการมูลนิธิและผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต
นายชากีรีน สุมาลี
ผู้จัดการโรงเรียนมุสลิมสันติธรรมมูลนิธิ,รองผู้อำนวยการโรงเรียนมุสลิมสันติธรรมมูลนิธิ
นายนพรัตน์ สุมาลี
ผู้อำนวยการโรงเรียนมุสลิมสันติธรรมมูลนิธิ

MENU