ติดต่อโรงเรียน

แผนที่ตั้งโรงเรียน

สถานที่ตั้ง

เลขที่ 42 ซอยสันติธรรม ถนนเอเชีย ตำบลนาเคียน  อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000


หมายเลขโทรศัพท์
ระดับปฐมวัยและประถมศึกษา
โทร 075 447 129


ระดับมัธยมศึกษา
โทร 075 803 990
โทรสาร    075 447 134

แบบฟอร์มติดต่อโรงเรียน
ต้องเป็นอีเมล์ที่ใช้งานได้จริง
โรงเรียนมุสลิมสันติธรรมมูลนิธิ