ติดต่อโรงเรียน


เลขที่ 42 ซอยสันติธรรม
ถนนเอเชีย ตำบลนาเคียน  อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
หมายเลขโทรศัพท์
ระดับปฐมวัย
และประถมศึกษา
โทร 075 447 129
หมายเลขโทรศัพท์
ระดับมัธยมศึกษา
โทร 075 803 990
โทรสาร    075 447 134