กลุ่มสาระการจัดการเรียนรู้อิสลามศึกษา แผนกประถม

ชื่อ-สกุลตำแหน่ง
1นายภูวนนท์ โอดภิบาลหัวหน้ากลุ่มสาระ
2นางสาววรรณา ยะนายเลขานุการ
3นายภูมิพัฒน์ จำนองกรรมการ
4นายมานิตย์ รับไทรทองกรรมการ
5นายปราโมทย์ พาลิชันกรรมการ
6นางสาววิภา ยะนายกรรมการ
7นางสาวดรุณี ใบระหมานกรรมการ
8นางสาวสุณีย์ รับไทรทองกรรมการ
9นางสาวมาลินี มัสมูมาศกรรมการ
โรงเรียนมุสลิมสันติธรรมมูลนิธิ