กลุ่มสาระการจัดการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

1นางสาวพีรุดา นาวารีหัวหน้ากลุ่มสาระ
2นางสาวกิตติยา นุกูลเลขานุการ
3นางสาวจรรยา คงชำนาญกรรมการ
4Miss Raquel Olajayกรรมการ
โรงเรียนมุสลิมสันติธรรมมูลนิธิ