กลุ่มสาระการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์

1นายอดิศักดิ์ งวงชลหัวหน้ากลุ่มสาระ
2นางลัดดาวัลย์ บุญเทียมเลขานุการ
3นางวราพร กูสมานกรรมการ
4นางมณี คำวิจิตรกรรมการ
5นางสาววัลยา โต๊ะหมาดกรรมการ
6นางสาวนูรีมาน มะปิเยาะกรรมการ
7นางสาวนูรีด๊ะ ประศรีกรรมการ
โรงเรียนมุสลิมสันติธรรมมูลนิธิ