กลุ่มสาระการจัดการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

1นายวรานนท์ หมาดแหล้หัวหน้ากลุ่มสาระ
2นางสาวนัจญมา สุมาลีกรรมการ
3นายวริศ เขตนครกรรมการ
โรงเรียนมุสลิมสันติธรรมมูลนิธิ