นักเรียนหยุด​ แต่ครูไม่หยุด​ ครูระดับประถมศึกษา ร่วมกันปรับปรุงพื้นที่

นักเรียนหยุด​ แต่ครูไม่หยุด​ ครูระดับประถมศึกษา ร่วมกันปรับปรุงพื้นที่แปลงใหม่ให้เป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับลูก​ ๆ​ ระดับประถม​

โรงเรียนหยุด​ 14​ วัน​ ตามคำสั่งของ​ ผวจ.นครศรี​ฯ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค​ covid-19

โรงเรียนหยุด​ 14​ วัน​ ตามคำสั่งของ​ ผวจ.นครศรี​ฯ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค​ covid-19. แต่ครูโรงเรียนมุสลิมสันติธรรมมูลนิธิไม่ยอมหยุด

มูลนิธิโต๊ะครูฮัจญียะโกบ สุมาลี ร่วมกับ มูลนิธิมุสลิมสันติธรรมมูลนิธิ

มูลนิธิโต๊ะครูฮัจญียะโกบ สุมาลี ร่วมกับ มูลนิธิมุสลิมสันติธรรมมูลนิธิ จัดทำโครงการ ซากาตเพื่อน้องผู้ยากไร้

ขอบคุณอัลลอฮ์ที่ทำให้ขยายเวลาเปิดเรียนออกไป

ขอบคุณอัลลอฮ์ที่ทำให้ขยายเวลาเปิดเรียนออกไปถึงเดือน ก.ค. ทำให้ทางโรงเรียนมีเวลาเพื่อปรับเปลี่ยน ซ่อมแซมอาคารเรียน และภูมิทัศน์ตามจุดต่างๆ เพื่อรอลูกๆ กลับมาเรียนรู้อย่างมีความสุขที่นี่