นักเรียนหยุด​ แต่ครูไม่หยุด​ ครูระดับประถมศึกษา ร่วมกันปรับปรุงพื้นที่

นักเรียนหยุด​ แต่ครูไม่หยุด​ ครูระดับประถมศึกษา ร่วมกันปรับปรุงพื้นที่แปลงใหม่ให้เป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับลูก​ ๆ​ ระดับประถม​ ก่อนที่สถานที่แห่งนี้จะถูกปรับสภาพให้เป็นโซนอนุบาลในอนาคต พื้นที่แปลงนี้จะเป็นแหล่งเรียนรู้ทักษะชีวิต สำหรับลูก​ ๆ​ ต่อไป​ อินชาอัลลอฮ์